อินทร์ทรัพย์ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.
Insub Forklift And Service Co., Ltd.

Address : 517/5 Moo 2, Khao Kan Song, Sriracha, Chonburi 20110
Tel : 0-3300-0768, 06-1018-6101, 08-1859-4654
Fax : 0-3300-0769
E-mail : insub.forklift@gmail.com
Website : www.insubforklift.com
สินค้า และบริการ : บริการให้เช่ารถฟอร์คลิฟท์ รายวัน, รายเดือน, รายปี บริการซ่อมบำรุงและอะไหล่ฟอร์คลิฟท์ บริการฝึกอบรมการขับรถ ฟอร์คลิฟท์ บริการขนย้ายเครื่องจักร
Products & Services : Forklift Rental Service for Daily, Monthly, Yearly Service, Repair and Spare Parts for All Types of Forklifts, Ready to Give Advice on the Problem of Forklift Trucks