เอส เอส เค (2011) หจก.
SSK (2011) Ltd., Part.

Address : 288 Prachathipok Rd., Wat Kanlaya, Thonburi, Bangkok 10600
Tel : 0-2472-4947, 08-7065-2066
Fax : 0-2466-8434
E-mail : amm_ssk@hotmail.com
Website : www.sskforklift.com
สินค้า และบริการ : ซ่อมและจำหน่ายอะไหล่รถโฟล์คลิฟท์
Products & Services : Forklift Parts and Accessories, Maintenance Forklift