เอส.อี.ซี. แมชชีน บจก.
S.E.C. Machine Co., Ltd.

Address : 160/392 Moo 1, Yaicha, Sampran, Nakornpathom 73110
Tel : 0-3432-5685, 08-1823-6554
Fax : 0-3432-5685
E-mail : surachai_sec@hotmail.com
Website : www.sec-machines.com
สินค้า และบริการ : รับสร้างเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าคอนโทรล
Products & Services : Machinery-Specially Designed, Electrical Control System
Products & Services
Details :
The Electric Control System of the Machine, Nameplate, Jig, Automation, PLC, Servomotor, Invertor