11 ต.ค. 2562

437

 ไทย-เยอรมนีผนึกกำลังเต็มพิกัด เพื่ออนาคตอันสดใสของโลหะการอาเซียน

ไทย-เยอรมนีผนึกกำลังเต็มพิกัด เพื่ออนาคตอันสดใสของโลหะการอาเซียน