กรองของเหลว และ กรองอากาศ(Liquid Filter & Air Filter)

พลาสติก, ยาง, เคมีภัณฑ์, ระบบบำบัด และควบคุมมลภาวะ (Plastic, Rubber, Chemical & Pollution Control )

Home  l  About Us  l  Contact Us 
Thailand Directory
Company Products & Services
EXHIBITION ACTIVITY HILIGHT WEBSITE รับสมัครงาน !!!
Untitled Document
เครื่องจักรกล
Machinery
เครื่องมือ และอุปกรณ์
Tool & Instrument
บรรจุภัณฑ์ ระบบจัดเก็บ อุปกรณ์ขนส่ง และลำเลียง
Packaging Storage System & Material Handling
ท่อ, ปั๊ม, วาล์ว และมอเตอร์
Pipe, Pump, Valve & Motor
พลาสติก, ยาง, เคมีภัณฑ์, ระบบบำบัด และควบคุมมลภาวะ
Plastic, Rubber, Chemical & Pollution Control
งานโลหะ, แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์
Metal Working, Mould & Die & Auto Part
วัสดุก่อสร้าง, ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน
Construction, Electronics, Furniture & Office Automation
ธุรกิจบริการ
Service Business
Main Products : พลาสติก, ยาง, เคมีภัณฑ์, ระบบบำบัด และควบคุมมลภาวะ
Plastic, Rubber, Chemical & Pollution Control
Sub Products : กรองของเหลว และ กรองอากาศ
Liquid Filter & Air Filter

แพร่วอเตอร์ 2000
Phrae Water 2000
Address :283/2-3 Nai Wiang, Muang, Phrae 54000
Tel. :0-5462-0754
Fax :0-5462-0754
E-mail :phraewater2000@hotmail.com
Website :www.phraewater.com
สินค้า และบริการ :เครื่องกรองน้ำ, สารและไส้กรองน้ำ
Products & Services :Water Purifier, Filter Material

ประเสริฐแก๊ส หจก.
Prasert Gas Ltd., Part.
Address :1659 Moo 8, Sukumvit Rd., North SamRong, Muang, Samutpakarn 10270
Tel. :0-2394-1000, 0-2384-4211
Fax :0-2380- 2424
E-mail :-
Website :-
สินค้า และบริการ :ผู้จำหน่ายพร้อมติดตั้ง ระบบก๊าซ LPG
Products & Services :LPG Gas Distributor & Installation

พีเอสเอฟ อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) บจก.
PSF Equipment (Thailand) Co., Ltd.
Address :69/1 3 Floor, Soi Rimklongbangkoknoi, Bangkoknoi-Talingchan Rd., Bangkhunnon, Bangkoknoi, Bangkok 10700
Tel. :0-2882-5512
Fax :0-2424-3725
E-mail :psf@a -net.net.th
Website :-
สินค้า และบริการ :ผู้แทนจำหน่ายถุงกรองของเหลวยี่ห้อ" HAYWARD" ถุงกรอง ของเหลว (Bag Fiter) ถังกรองของเหลว (Vessel) รับสั่งทำถุงฝุ่นตามแบบทุก ประเภท
Products & Services :Bag Filter " HAYWARD " Agent, Liquid Filtration System Distributor

พีเอสเอฟ อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) บจก.
PSF Equipment (Thailand) Co., Ltd.
Address :69/1 3 Floor, Soi Rimklongbangkoknoi, Bangkoknoi-Talingchan Rd., Bangkhunnon, Bangkoknoi, Bangkok 10700
Tel. :0-2882-5512
Fax :0-2424-3725
E-mail :psf@a -net.net.th
Website :-
สินค้า และบริการ :ผู้แทนจำหน่ายถุงกรองของเหลวยี่ห้อ" HAYWARD" ถุงกรอง ของเหลว (Bag Fiter) ถังกรองของเหลว (Vessel) รับสั่งทำถุงฝุ่นตามแบบทุก ประเภท
Products & Services :Bag Filter " HAYWARD " Agent, Liquid Filtration System Distributor

ภูสุวรรณ อินเตอร์เทรด บจก.
Pusuwan Intertrade Co., Ltd
Address :15 Soi Rungsit-Nakornnayok 64, Prachatipat, Tanyaburi, Pathumtanee 12130
Tel. :0-2991-6104-5, 0-2991 -6109, 0-2991-6114
Fax :0-2991-6106
E-mail :-
Website :-
สินค้า และบริการ :ตัวแทนจำหน่ายลวดเชื่อมพิเศษไฟฟ้า
Products & Services :Welding Equipment Dealer

ควอลิตี้เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
Quality Engineering Co., Ltd.
Address :44/129 Ramintra Rd., Tarang, Bangkhane, Bangkok 10230
Tel. :0-2945-7240-3
Fax :0-2945-7239
E-mail :-
Website :-
สินค้า และบริการ : จำหน่ายติดตั้ง เครื่องกรอง ระบบประปา ระบบระบายอากาศ
Products & Services :Liquid Filter, Water System, Air Ventilation System Didtributor

ควอลิตี้ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
Quality System Engineering Co., Ltd
Address :69/51 Moo 6, Soi Kingkaew 54, Kingkaew Rd., Rachateva, Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel. :0- 2738-4745
Fax :0-2738-4744
E-mail :quality@weareqsec.com
Website :www.weareqsec.com
สินค้า และบริการ :งานระบบ รับเหมา สุขาภิบาล งานปรับอากาศ
Products & Services :Building Construction

รักษ์วิศวกรรม บจก.
RAK Engineering Co., Ltd.
Address :72/1 Sukhumvit 117, Bangmuangmai, Muang, Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. :0-2757-8785-7, 0-2384-2427
Fax :0- 2384-2426
E-mail :-
Website :-
สินค้า และบริการ :จำหน่ายเครื่องกรองเคมีภัณฑ์ ปั๊ม งานชุบโลหะ บำบัดนํ้าเสีย ออกแบบ สร้าง และติดตั้งเครื่องจักร เครื่องกรองของเหลวและอุปกรณ์ชุบโลหะด้วยไฟฟฟ้า
Products & Services :Filters, Water Filters, Chemical Filtration System, Pumps, Automatic Filtration with back washing, Oil Coolesing System


[Prevpage] Current Page is 7 from 13 Page(s) [Nextpage]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ]
ADVERTISEMENT
CMH (Thailand) Co., Ltd.
SJS (2002) Technology Co., Ltd.
TBS Filter Supply Co., Ltd.
Home  l  Exhibition  l  Activity  l  Hilight Website  l  About Us  l  Contact Us
Copyright @ 2009 Hunza Co., Ltd. All rights reserved.