ยูนิเวล ซิสเต็มส์ บจก.
Uniwell Systems Co., Ltd.

Address : 55/25 Moo 4, Buengkhamproy, Lumlukka, Pathumthani 12150
Tel : 0-2159-9717-9
Fax : 0-2159-9720
E-mail : purchasing.uniwells@gmail.com , uniwells@hotmail.com , uniwell8@hotmail.com
Website : www.uniwellsystem.com
สินค้า และบริการ : ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้งระบบท่อสแตนเลส Food Grade ในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์ นม, อาหาร และเวชภัณฑ์ยา
Products & Services : Service Installation and Modification Product Line, Fitting Food Grade Stainless Stee Sanitary Pipe Fittingsl