เมกะ เซอร์โว ซิสเต็มส์ บจก.
Mega Servo Systems Co., Ltd.

Address : 18/23-24 Moo 4, Klongthanon, Saimai, Bangkok 10220
Tel : 0-2994-1583, 0-2994-1586, 0-2994-2090, 08-1334-2236
Fax : 0-2994-1584
E-mail : kps_cnc@yahoo.com
Website : www.megaservo.com
สินค้า และบริการ : ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ Retrofit ของเครื่อง CNC
Products & Services : Rotary Encoder, Servo Motor, Servo Drive, CNC Controller