นวัตสตีล หจก.
Nwat Steel Ltd., Part.

Address : 599/8 Moo 17, Taparak Rd., Bangsaothong, Samutprakarn 10540
Tel : 0-2330-3192, 0-2705-2528
Fax : 0-2330-3195
E-mail :
Website :
สินค้า และบริการ : เหล็กแผ่น, เหล็กตัดตามแบบ, เหล็กรูปพรรณ, เพลา, แป๊ป
Products & Services : Steel