เชื้อไพบูลย์สตีล บจก.
Chuaphaibul Steel Co., Ltd.

Address : 1166, Bangna-Trad Rd., Bangna, Bangkok 10260
Tel : 0-2399-0487-95, 0-2746-9194-5
Fax : 0-2399-0998, 0-2746-9198
E-mail : chuaphaibul@hotmail.com
Website : www.chuaphaibul-steel.com
สินค้า และบริการ : นำเข้าและจำหน่ายเหล็กสำหรับงานทุก ชนิด
Products & Services : Iron, Iron Steel Importor & Distributor