พรีแมท บจก.
Premat Co., Ltd.

Address : 20 Soi Ramindra 88, Minburi, Minburi, Bangkok 10510
Tel : 0-2918-5465-6, 0-2906-4386-7
Fax : 0-2918-7701
E-mail : premat@premat.co.th
Website : www.premat.co.th
สินค้า และบริการ : ศูนย์รวมเครื่องจักรคุณภาพจากไต้หวัน
Products & Services : Lathes, Milling Machinery, Cutting and Carving Equipment