ที.เอ็ม. ทูลลิ่ง หจก.
T.M. Tooling Ltd., Part.

Address : 5/5 Moo 10, Theparak Rd., Bangpla, Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel : 0-2752-5214-5, 08-1566-1366, 08-1614-0661
Fax : 0-2752-5216
E-mail : marketing@tmtoolings.com , toy.family@hotmail.com
Website : www.tmtoolings.com
สินค้า และบริการ : จำหน่าย เครื่องจักรเก่าจากญี่ปุ่น อุปกรณ์ใช้ในโรงงาน ด้ามมีด อินเสิร์ท หัวปาด ต๊าป สว่าน เครื่องวัด อาร์เบอร์ ฯลฯ
Products & Services : Industry Tools & Old Machine from Japan
Products & Services
Details :
Tools-Pneumatic, Tool-Cutting, Welding Equipment, Hand Tools, Testing Tools, Tools, Insert, Face Milling, Harbor