ชัยแสง (1989) บจก.
Chai Sang (1989) Co., Ltd.

Address : 970, 972, 974, 976 Jarunsanitwong Rd., Soi 3, Tha Phra, Bangkok 10600
Tel : 0-2467-1170, 0-2467-3961, 0-2457-5785
Fax : 0-2457-5784
E-mail : csinter@lox2.loxinfo.co.th
Website : www.cs1989.com
สินค้า และบริการ : ผลิตและจำหน่าย กรอบรูปไม้ ไม้เส้น และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ทุกชนิดทั้งในประเทศ และส่ง ออกต่างประเทศ
Products & Services : Wood Frame & Wood Product Manufacturer & Exporter