เทค เอ็นซี บจก.
Tech NC Co., Ltd.

Address : 119/196 Sinthanee Villa, Navamin Rd., Khongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel : 0-2949-7140-2
Fax : 0-2948-4752
E-mail : tnc@tech-nc.com
Website : www.tech-nc.com
สินค้า และบริการ : จำหน่าย เครื่องจักรงานโลหะ
Products & Services : Metalworking Machinery Distributor