ฤกษ์ชัยสตีลเซ็นเตอร์ บจก.
Roekchai Steel Center Co., Ltd.

Address : 666, 668 Kanlapaphruek Rd., Bang Wa, Phasi Charoen, Bangkok 10160
Tel : 0-2454-8989, 0-2454-8206-10, 0-2454-8640-43
Fax : 0-2454-8644-5
E-mail : sale@roekchaisteel.co.th
Website : -
สินค้า และบริการ : ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ประปา และท่อทุก ชนิด
Products & Services : Waterworks and Pipe Dealer