Home  l  About Us  l  Contact Us 
Thailand Directory
Company Products & Services
EXHIBITION ACTIVITY HILIGHT WEBSITE รับสมัครงาน !!!
เครื่องจักรกล
Machinery
เครื่องมือ และอุปกรณ์
Tool & Instrument
บรรจุภัณฑ์ ระบบจัดเก็บ อุปกรณ์ขนส่ง และลำเลียง
Packaging Storage System & Material Handling
ท่อ, ปั๊ม, วาล์ว และมอเตอร์
Pipe, Pump, Valve & Motor
พลาสติก, ยาง, เคมีภัณฑ์, ระบบบำบัด และควบคุมมลภาวะ
Plastic, Rubber, Chemical & Pollution Control
งานโลหะ, แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์
Metal Working, Mould & Die & Auto Part
วัสดุก่อสร้าง, ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน
Construction, Electronics, Furniture & Office Automation
ธุรกิจบริการ
Service Business
About Us
ท่ามกลางกระแสโลกไร้พรมแดน และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จากโลกยุคอุตสาหกรรมเข้าสู่โลกยุคเทคโนโลยี สารสนเทศ (Information Technology) นั้นคงมิอาจปฏิเสธ ได้ว่า "ข้อมูลข่าวสาร" มีความสำคัญ ค่อนข้างสูงต่อวิถีชีวิตของผู้คนในโลกยุคใหม่ และนับวันก็จะทวีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในหลานมิติ ไม่จะเป็น มิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม รวมไปถึง มิติย่อยในเชิงธุรกิจ ซึ่งนอกจากข้อมูลข่าวสารจะเข้ามามีส่วนในการกำหนดแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจแล้ว การเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง และฉับไว ก็ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหลายที่วางไว้ได้

Thailand Directory (TH Directory) สื่อกลางที่รวบรวมข้อมูลธุรกิจ ครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรมด้วยฐานข้อมูลลูกค้าที่ครบครัน พร้อมที่จะรองรับการขยายตัวในการดำเนินธุรกิจในทุกระดับตั้งแต่ระดับรากหญ้า ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ นอกจากนั้นยังช่วยตอบสนองธุรกิจได้หลากหลายความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการหา Business Partners รายใหม่ๆ หรือการหา Stratrgic Partners ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะเป็นไปอย่างสะดวกขึ้น ผ่านฐานข้อมูลที่บรรจุอยุ่ใน Thailand Directory

จากประสบการณ์และความชำนาญในการบริหารจัดการฐานข้อมูล ทำให้ Thailand Directory มีความโดดเด่น แตกต่างจากสื่ออื่นๆ ทั้งด้วยมาตรฐานในการรวบรวมฐานข้อมูล และด้วยความชัดเจนในการจัดแบ่งหมวดธุรกิจ ที่แบ่งออกเป็น 10 กลุ่มธุรกิจหลัก นอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานโดยสามารถใช้บริการข้อมูลผ่านทาง www.thdirectory.com หรือในรูปแบบ CD-Rom ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยีมัลติมิเดีย มีการจัดทำขึ้นถึง 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ด้วยความทุ่มเทและความพยายามอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้วันนี้ เราเชื่อมั่นว่า Thailand Directory จะมีส่วนช่วยในการต่อเติมศักยภาพตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณ ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การพัฒนาโดยไร้ขอบเขตจำกัดต่อไป

คณะผู้จัดทำ

In the paradigm shift to information technology of today's globalized world, information is increasingly important to everyone's life. It significantly involves in multi-dimensions such as economics, society, politics, and cultures. All companies use information for their business strategic planning in order to keep pace with changing environment and stay competitive in the industry. Therefore information is deemed essential to all businesses in order to achive their ultimate goals.

Thailand Directory (TH Directory) is a business medium that covers all industry sectors. It provides information in response to all levels of business needs ranging from grass root, small and medium-sized, and large businesses. It is also agood place where you can look for information on strategic partners.

With extensive experience and expertise in this field, Thailand Directory has differentiated itself from the others by having a high standard database system which classifies the provided information into 10 main business categories. Users can cinveniently access to the information via its online service at www.thdirectory.com or CD-Rom, available both in Thai and English.

We believe that with our continued devotion and effort Thailand Directory will help enhance your business potential growth and competitiveness.

Editorial Team

Home  l  Exhibition  l  Activity  l  Hilight Website  l  About Us  l  Contact Us
Copyright @ 2009 Hunza Co., Ltd. All rights reserved.