ความสะอาด และรักษาความปลอดภัย - บริการ - อุปกรณ์(Cleanness, Guard and Security Equipment - Service)

รถ, เรือ, เฮลิคอปเตอร์ และเครื่องบิน - เช่า - ซ่อม และอุปกรณ์(Car, Marine, Helicopter and Airplane - Rental - Maintenance - Equipment)

ของที่ระลึก, ของขวัญ และกรอบรูป(Souvenir, Gift and Picture Frame)

เคเบิลทีวี, จานดาวเทียม และอุปกรณ์(Cable Television, Satellite and Equipment) จัดทำโฆษณา และป้ายโฆษณา(Advertising Agency and Billboards) โรงแรม, รีสอร์ท์, สปา และสถาบันเสริมความงาม(Hotel, Resort, Spa and Beauty Institute) เสื้อผ้า, สิ่งทอ, กระเป๋า และอุปกรณ์(Garment, Textile and Bag Supply) สถาบันการศึกษา(Education Institute) ภัตตาคาร, อาหาร และเครื่องดื่ม(Restaurant, Food and Beverage) สถานที่ท่องเที่ยว(Tourist Attraction) งานพิมพ์, โรงพิมพ์ และงานแปลเอกสาร(Printing and Translation - Service) จัดทำโฆษณา และป้ายโฆษณา(Advertising Agency and Billboards) บริษัท - ที่ปรึกษาการรับรองคุณภาพ(ISO Certification Companies Serv) โรง พยาบาล, คลินิก, ศูนย์ศัลยกรรม และศูนย์ทันตกรรม(Medical Center)

กฎหมาย, บัญชี และนักสืบ(Law, Account and Detective Agency) กอล์ฟสนาม - อุปกรณ์ - บริการ(Golf Courses - Golf Equip) กำจัด ปลวก, และแมลง - บริการ(Pest Control)

Thailand Directory : ฐานข้อมูลอุตสาหกรรม แหล่งข้อมูล-รายชื่อโรงงาน

ตลาดซื้อขายสินค้า

สมุดโทรศัพท์อุตสาหกรรม ค้นหาสินค้า ค้นหาบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม

ซัพพลายเออร์

Industrial E-Marketingplace Product Directory

Website in Thailand

Factory

Manufacturers

Company Directory เครื่องมือ และอุปกรณ์(Tool and Instrument)

Suppliers

Home  l  About Us  l  Contact Us 
Thailand Directory
Company Products & Services
EXHIBITION ACTIVITY HILIGHT WEBSITE รับสมัครงาน !!!
See Thailand Directroy @ INTERMACH 2018 BITEC, Bangkok Thailand - Booth no. AB35 - Hall EH 100 - FLOORPLAN Click Here
Thailand Directory ข้อมูลธุรกิจครอบคลุมทุก ภาคอุตสาหกรรม ด้วยฐานข้อมูลของลูกค้าที่ครบครัน พร้อมรองรับการขยายตัว ในการดำเนินธุรกิจทุกระดับ
Thailand Directory covers all industry sectors. It provides information in response to all levels of business.
เครื่องจักรกล
Machinery
เครื่องมือ และอุปกรณ์
Tool & Instrument
บรรจุภัณฑ์ ระบบจัดเก็บ อุปกรณ์ขนส่ง และลำเลียง
Packaging Storage System & Material Handling
ท่อ, ปั๊ม, วาล์ว และมอเตอร์
Pipe, Pump, Valve & Motor
พลาสติก, ยาง, เคมีภัณฑ์, ระบบบำบัด และควบคุมมลภาวะ
Plastic, Rubber, Chemical & Pollution Control
งานโลหะ, แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์
Metal Working, Mould & Die & Auto Part
วัสดุก่อสร้าง, ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน
Construction, Electronics, Furniture & Office Automation
ธุรกิจบริการ
Service Business
       
ธุรกิจบริการ
Service Business
 
 
8.1
กฏหมาย, บัญชี และนักสืบ / Law, Account & Detective Agency

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
8.2
กอล์ฟ สนาม - อุปกรณ์ - บริการ / Golf Course - Golf Equipment
รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information
 
8.3
กำจัดปลวก, และแมลง - บริการ / Pest Control

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
8.4
ของที่ระลึก, ของขวัญ และกรอบรูป / Souvenir, Gift & Picture Frame

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
8.5
ความสะอาด และรักษาความปลอดภัย - บริการ - อุปกรณ์ / Cleanness, Guard & Security Equipment - Service

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
8.6
เคเบิลทีวี, จานดาวเทียม และอุปกรณ์ / Cable Television, Satellite & Equipment

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
8.7
งานพิมพ์, โรงพิมพ์ และงานแปลเอกสาร / Printing & Translation - Service

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
8.8
จัดทำโฆษณา และป้ายโฆษณา / Advertising Agency & Billboard

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
8.9
บริษัท - ที่ปรึกษาการรับรองคุณภาพ / ISO Certification Companies Serv

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
8.10
ภัตตาคาร, อาหาร และเครื่องดื่ม / Restaurant, Food & Beverage

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
8.11
รถ, เรือ, เฮลิคอปเตอร์ และเครื่องบิน - เช่า - ซ่อม และอุปกรณ์ / Car, Marine, Helicopter & Airplane - Rental - Maintenance - Equip

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
8.12
โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ศัลยกรรม และศูนย์ทันตกรรม / Medical center

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
8.13
โรงแรม, รีสอร์ท, สปา และสถาบันเสริมความงาม / Hotel, Resort, Spa & Beauty Institute

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
8.14
สถานทีท่องเที่ยว / Tourist Attraction

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
8.15
สถานบันการศึกษา / Education Institute

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
8.16
เสื้อผ้า, สิ่งทอ, กระเป๋า และอุปกรณ์ / Garment, Textile & Bag Supply

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
Home  l  Exhibition  l  Activity  l  Hilight Website  l  About Us  l  Contact Us
Copyright @ 2009 Hunza Co., Ltd. All rights reserved.