ก่อสร้าง - วัสดุ, นั่งร้าน และรับ เหมา(Construction - Material - Scaffolding and Construction)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ เครื่องจ่ายไฟสำรอง(Generators Alternators and Uninterruptable Power Supls)

เฟอร์นิเจอร์ และตู้เซฟ(Furniture, Safes and Safety Boxes)

ไฟฟ้า - สวิตซ์บอร์ด(Electric Switchboards) ระบบไฟฟ้า และระบบอิเลคทรอนิคส์(Electrical and Elecronics Systems)

สำนักงานเคลื่อนที่สำเร็จรูป(Site Offices)

หลังคา, กันสาด และรางน้ำ(Roofing, Awning and Gutter)

กระจก - ขายส่ง และผู้ผลิต(Mirrors - MFGS and WHSLE) สี(Paint) วัสดุปูพื้น - พื้นอีพ็อกซี่(Floor Tiles and Epoxy) ประตู และรั้ว(Door and Fence) ครัว - เครื่องใช้ และอุปกรณ์(Kitchen - Equip and Supls) เสียง และแสง - ระบบและอุปกรณ์(Light and Sound System - Equip) สุขภัณฑ์ - เครื่อง(Sanitary Wares) ท่อร้อยสาย, สายไฟ และสายเคเบิล(Conduit, Electric Wire and Cable Line) สัญญานกันขโมย และโทรทัศน์วงจร ปิด(Burglar Alarm and Closed Circuit Television System) เครื่องใช้สำนักงาน, คอมพิวเตอร์, ตู้สาขาโทรศัพท์ และเครื่องถ่ายเอกสาร(Office Automation, Computer, PABX and Photocopier)
Thailand Directory : ฐานข้อมูลอุตสาหกรรม แหล่งข้อมูล-รายชื่อโรงงาน

ตลาดซื้อขายสินค้า

สมุดโทรศัพท์อุตสาหกรรม ค้นหาสินค้า ค้นหาบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม

ซัพพลายเออร์

Industrial E-Marketingplace Product Directory

Website in Thailand

Factory

Manufacturers

Company Directory เครื่องมือ และอุปกรณ์(Tool and Instrument)

Suppliers

Home  l  About Us  l  Contact Us 
Thailand Directory
Company Products & Services
EXHIBITION ACTIVITY HILIGHT WEBSITE รับสมัครงาน !!!
See Thailand Directroy @ Manufacturing Expo 2018 BITEC, Bangkok Thailand - Booth no. 1F33 - Hall EH 101 - FLOORPLAN Click Here
Thailand Directory ข้อมูลธุรกิจครอบคลุมทุก ภาคอุตสาหกรรม ด้วยฐานข้อมูลของลูกค้าที่ครบครัน พร้อมรองรับการขยายตัว ในการดำเนินธุรกิจทุกระดับ
Thailand Directory covers all industry sectors. It provides information in response to all levels of business.
เครื่องจักรกล
Machinery
เครื่องมือ และอุปกรณ์
Tool & Instrument
บรรจุภัณฑ์ ระบบจัดเก็บ อุปกรณ์ขนส่ง และลำเลียง
Packaging Storage System & Material Handling
ท่อ, ปั๊ม, วาล์ว และมอเตอร์
Pipe, Pump, Valve & Motor
พลาสติก, ยาง, เคมีภัณฑ์, ระบบบำบัด และควบคุมมลภาวะ
Plastic, Rubber, Chemical & Pollution Control
งานโลหะ, แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์
Metal Working, Mould & Die & Auto Part
วัสดุก่อสร้าง, ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน
Construction, Electronics, Furniture & Office Automation
ธุรกิจบริการ
Service Business
       
วัสดุก่อสร้าง, ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน
Construction, Electronics, Furniture & Office Automation
 
 
7.1
กระจก - ขายส่ง และผู้ผลิต / Mirrors - MFGS & WHSLE

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
7.2
ก่อสร้าง - วัสดุ, นั่งร้าน และรับเหมา / Construction - Meterial, Scaffolding & Construction
รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information
 
7.3
ครัว - เครื่องใช้ และอุปกรณ์ / Kitchen - Equip & Supls

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
7.4
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องจ่ายไฟสำรอง / Generators Alternators & Uninterruptable Power Supls

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
7.5
เครื่องใช้สำนักงาน, คอมพิวเตอร์, ตู้สาขาโทรศัพท์ และเครืองถ่ายเอกสาร / Office Automation, Computer, PABX & Photocopier

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
7.6
ท่อร้อยสาย, สายไฟ และสายเคเบิล / Conduit, Electric Wire & Cable line

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
7.7
ประตู และรั้ว / Door & Fence

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
7.8
เฟอร์นิเจอร์ และตู้เซฟ / Furniture, Safes & Safety Boxes

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
7.9
ไฟฟ้า - สวิตซ์บอร์ด / Electric Switchboards

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
7.10
ระบบไฟฟ้า และระบบอิเล็กทรอนิกส์ / Electrical & Electronics System

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
7.11
วัสดุปูพื้น - พื้นอีพ๊อกซี่ / Floor Tiles & Epoxy

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
7.12
สัญญาณกันขโมย และโทรทัศน์วงจรปิด / Burglar Alarm & Closed Circuit Television System

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
7.13
สำนักงานเคลื่อนที่สำเร็จรูป / Site Offices

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
7.14
สี / Paint

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
7.15
สุขภัณฑ์ - เครื่อง / Sanitary Wares

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
7.16
เสียง และแสง - ระบบและอุปกรณ์ / Light & Sound System - Equip

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
7.17
หลังคา, กันสาด และรางน้ำ / Roofing, Awning & Gutter

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
 
 
Home  l  Exhibition  l  Activity  l  Hilight Website  l  About Us  l  Contact Us
Copyright @ 2009 Hunza Co., Ltd. All rights reserved.