งานโลหะ - บริการ(Metal Working Services) เหล็ก - เหล็กกล้า(Iron and Steel) เหล็กสเตนเลส(stainless Steel)

สปริง(Springs) อลู มิเนียม(Aluminium)

แม่พิมพ์(Moulds and dies)

อุปกรณ์ และชิ้นส่วนยานยนต์(Auto Parts and Automobile)

ลวด และขดลวด(Wire Spooling and Coiling) ทองแดง และทองเหลือง(Copper and Brass) ตะแกรง และอุปกรณ์สำหรับร่อน(Screening and Sifting Equip) แม่ เหล็ก(Magnets) ตะกั่ว(Lead) เชื่อมโลหะ - อุปกรณ์ และเครื่องใช้(Welding - Equip and Supls) ชุบโลหะ - อุปกรณ์ และเครื่องใช้(Plating - Equip and Supls) เงิน - ผลิตภัณฑ์(Silverware - Products) สนิม - การป้องกันและกำจัด(Corrosing Control)
Thailand Directory : ฐานข้อมูลอุตสาหกรรม แหล่งข้อมูล-รายชื่อโรงงาน

ตลาดซื้อขายสินค้า

สมุดโทรศัพท์อุตสาหกรรม ค้นหาสินค้า ค้นหาบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม

ซัพพลายเออร์

Industrial E-Marketingplace Product Directory

Website in Thailand

Factory

Manufacturers

Company Directory เครื่องมือ และอุปกรณ์(Tool and Instrument)

Suppliers

Home  l  About Us  l  Contact Us 
Thailand Directory
Company Products & Services
EXHIBITION ACTIVITY HILIGHT WEBSITE รับสมัครงาน !!!
See Thailand Directroy @ INTERMACH 2018 BITEC, Bangkok Thailand - Booth no. AB35 - Hall EH 100 - FLOORPLAN Click Here
Thailand Directory ข้อมูลธุรกิจครอบคลุมทุก ภาคอุตสาหกรรม ด้วยฐานข้อมูลของลูกค้าที่ครบครัน พร้อมรองรับการขยายตัว ในการดำเนินธุรกิจทุกระดับ
Thailand Directory covers all industry sectors. It provides information in response to all levels of business.
เครื่องจักรกล
Machinery
เครื่องมือ และอุปกรณ์
Tool & Instrument
บรรจุภัณฑ์ ระบบจัดเก็บ อุปกรณ์ขนส่ง และลำเลียง
Packaging Storage System & Material Handling
ท่อ, ปั๊ม, วาล์ว และมอเตอร์
Pipe, Pump, Valve & Motor
พลาสติก, ยาง, เคมีภัณฑ์, ระบบบำบัด และควบคุมมลภาวะ
Plastic, Rubber, Chemical & Pollution Control
งานโลหะ, แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์
Metal Working, Mould & Die & Auto Part
วัสดุก่อสร้าง, ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน
Construction, Electronics, Furniture & Office Automation
ธุรกิจบริการ
Service Business
       
งานโลหะ, แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์
Metal Working, Mould & Die & Auto Part
 
 
6.1
งานโลหะ - บริการ / Metal Working Services
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
6.2
เงิน - ผลิตภัณฑ์ / Silverware - Products
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
6.3
ชุบโลหะ - อุปกรณ์ และเครื่องใช้ / Plating - Equip & Supls
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
6.4
เชื่อมโลหะ - อุปกรณ์ และเครื่องใช้ / Welding - Equip & Supls
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
6.5
ตะกั่ว / Lead
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
6.6
ตะแกรง และอุปกรณ์สำหรับร่อน / Screening & Sifting Equip

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
6.7
ทองแดง และทองเหลือง / Copper & Brass
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
6.8
แม่พิมพ์ / Moulds & Dies
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
6.9
แม่เหล็ก / Magnets
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
6.10
ลวด และขดลวด / Wire Spooling & Coiling
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
6.11
สนิม - การป้องกันและกำจัด / Corrosing Control
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
6.12
สปริง / Springs
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
6.13
เหล็ก - เหล็กกล้า / Iron & Steel
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
6.14
เหล็กสเตนเลส / Stainless Steel
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
6.15
อลูมิเนียม / Aluminium
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
6.16
อุปกรณ์ และชิ้นส่วนยานยนต์ / Auto Parts & Automobile
 

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
Home  l  Exhibition  l  Activity  l  Hilight Website  l  About Us  l  Contact Us
Copyright @ 2009 Hunza Co., Ltd. All rights reserved.