รถเครน(Crane Trucks) รถบรรทุก(Truck) รถแทรกเตอร์(Tractor) รถยก(Forklifts) Pallet Trucks

เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรบรรจุหีบห่อ เครื่องห่อ(Packaging Wrapping Machinery)

เครน(Cranes) รอก(Hoist ) สายพาน และระบบลำเลียงวัสดุ(Conveyor Belts and Systems)

ลวดสลิง(Slings,Wire and Rope) โซ่ (Chains)

Thailand Directory : ฐานข้อมูลอุตสาหกรรม แหล่งข้อมูล-รายชื่อโรงงาน

ตลาดซื้อขายสินค้า

สมุดโทรศัพท์อุตสาหกรรม ค้นหาสินค้า ค้นหาบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม

ซัพพลายเออร์

Industrial E-Marketingplace Product Directory

Website in Thailand

Factory

Manufacturers

Company Directory เครื่องมือ และอุปกรณ์(Tool and Instrument)

Suppliers

กระป๋อง(Can) กระสอบ(Sacks) กล่อง(Boxes) กระดาษ - ผลิตภัณฑ์(Paper Products) โกดัง(WareHouses) ขวด และฝา(Bottle Caps and Seal)

บาร์โค้ด - ฮอโลแกรม - เครื่องมือ และอุปกรณ์(Bar Code Equip)

ป้ายสินค้า(Name Plates, Labels, Tags)

พาเลท และลัง(Pallets, Crates and Boxes)

ฟิล์มยืด และฟิมล์หด(Stretch and Shrink Film)

รถกระเช้า(Power Platforms)

ลิฟต์ และบันไดเลื่อน(Elevators and Escalators)

ลูกล้อ(Wheels)

สติกเกอร์ และเทปกาว(Stickers and Adhesire Tape)

สายพาน และระบบลำเลียงวัสดุ(Conveyor Belts and Systems)

สายพานส่งกำลัง(Driving Belts)

สายรัด และอุปกรณ์(Strapping - Equip)

ชั้นวาง และระบบจัดเก็บสินค้า(Shelving and Storaging Systems)

ถัง(Tins)

ลิฟต์ และบันไดเลื่อน(Elevators and Escalators)

ถุงกระดาษ และถุงพลาสติก(Paper and Plastic Bags)

Home  l  About Us  l  Contact Us 
Thailand Directory
Company Products & Services
EXHIBITION ACTIVITY HILIGHT WEBSITE รับสมัครงาน !!!
See Thailand Directroy @ INTERMACH 2018 BITEC, Bangkok Thailand - Booth no. AB35 - Hall EH 100 - FLOORPLAN Click Here
Thailand Directory ข้อมูลธุรกิจครอบคลุมทุก ภาคอุตสาหกรรม ด้วยฐานข้อมูลของลูกค้าที่ครบครัน พร้อมรองรับการขยายตัว ในการดำเนินธุรกิจทุกระดับ
Thailand Directory covers all industry sectors. It provides information in response to all levels of business.
เครื่องจักรกล
Machinery
เครื่องมือ และอุปกรณ์
Tool & Instrument
บรรจุภัณฑ์ ระบบจัดเก็บ อุปกรณ์ขนส่ง และลำเลียง
Packaging Storage System & Material Handling
ท่อ, ปั๊ม, วาล์ว และมอเตอร์
Pipe, Pump, Valve & Motor
พลาสติก, ยาง, เคมีภัณฑ์, ระบบบำบัด และควบคุมมลภาวะ
Plastic, Rubber, Chemical & Pollution Control
งานโลหะ, แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์
Metal Working, Mould & Die & Auto Part
วัสดุก่อสร้าง, ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน
Construction, Electronics, Furniture & Office Automation
ธุรกิจบริการ
Service Business
       
บรรจุภัณฑ์ ระบบจัดเก็บ อุปกรณ์ขนส่ง และลำเลียง
Packaging Storage System & Material Handling
 
 
3.1
กระดาษ - ผลิตภัณฑ์ / Paper Products

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.2
กระป๋อง / Can

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.3
กระสอบ / Sacks

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.4
กล่อง / Boxes

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.5
โกดัง, ตู้คอนเทนเนอร์ และขนส่งสินค้า / Warehouse, Container & Logistic

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.6
ขวด และฝา / Bottle Caps & Seal

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.7
เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องจักรบรรจุหีบห่อ, เครื่องห่อ และปิดผนึก / Packaging & Wrapping Machinery

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.8
ชั้นวาง และระบบจัดเก็บสินค้า / Shelving and Storaging Systems

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.9
โซ่ / Chains

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.10
ถัง / Tins

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.11
ถุงกระดาษ และถุงพลาสติก / Paper & Plastic Bags

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.12
บาร์โค้ด - ฮอโลแกรม - เครื่องมือ และอุปกรณ์ / Bar Code Equip

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.13
ป้ายสินค้า / Name Plates, Labels, Tags

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.14
พาเลท และลัง / Pallets, Crates & Boxes

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.15
ฟิล์มยืด และฟิมล์หด / Stretch & Shrink Film

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.16
รถกระเช้า / Power Platforms

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.17
รถเข็น / Trolleys

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.18
รถเครน / Crane Trucks & Lorries

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.19
รถบรรทุก และรถแทรกเตอร์ / Truck & Tractor

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.20
รถยก / Forklifts & Pallet Trucks

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.21
รอก และเครน / Hoist & Cranes

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.22
ลวดสลิง / Slings, Wire & Rope

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.23
ลิฟต์ และบันไดเลื่อน / Elevators & Escalators

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.24
ลูกล้อ / Wheels

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.25
สติกเกอร์ และเทปกาว / Stickers & Adhesire Tape

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.26
สายพาน และระบบลำเลียงวัสดุ / Conveyor Belts & Systems

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.27
สายพานส่งกำลัง / Driving Belts

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
3.28
สายรัด และอุปกรณ์ / Strapping - Equip

รายละเอียดเพิ่มเติม / More Information

 
Home  l  Exhibition  l  Activity  l  Hilight Website  l  About Us  l  Contact Us
Copyright @ 2009 Hunza Co., Ltd. All rights reserved.